Za učitelje
Stran so podprli:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Zavod Republike Slovenije za šostvo
Mestna občina Ljubljana