PESNIKI IN PISATELJI

Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj
Tatjana Pregl Kobe

Ilustrirala Marija Prelog
Založba Edina
Ljubljana 2010

April 2010