POSEBNO OPOZORILO! VAŽNO! ZELO POMEMBNO!

Težava je v tem, da so nekatere črke VELIKE, druge pa male. Prosim, da pravilno zapišeš VELIKE in male črke na prava mesta.

Moje ri miši Pik, ok in Cmok so se odpravile na dolgo potovanje po rekah lovenije. Preplule so že očo, Savo, ravo, Soro in Savinjo. Na poti so pazovale gore, ki so se vzpenjale nad dolinami. idele so riglav, trožič, rvavec, Peco in Krim.
Pik in ok se rada ustavljata v velikih mestih ob rekah, ker zelo rada zapravljata enar v rgovinah. Zato so se ustavile v ranju, jubljani, ariboru in na tuju.
ok in mok sta si želela še v ujino. V tačke sta vzela veliko njigo zemljevidov in poiskala še sem velikih rek, osem visokih ora in osem velikih mest.

PONOVI IGRICO
NA ZAČETEK Z NALOGAMI
NE GREM SE VEČ
DOMOV
ČAROBNA KROGLA