Marsomobili imajo PO ŠEST KOLES. Torej boš množil s številom šest ali pa sešteval kolesa: 6+6+6... Med številkami in znaki ne delaj presledkov, da bo računalnik razumel tvoje odgovore.
NA MARSU NE PRIMANJKUJE PARKIRIŠČ. NA VSAKEM OD NJIH JE PARKIRANIH NEKAJ MARSOMOBILOV. VSI IMAJO PO ŠEST KOLES. ZANIMA ME, KOLIKO KOLES IMAJO VSI MARSOMOBILI NA PARKIRIŠČIH.
ZAPIŠI PRAVILNE RAČUNE.
marsomobil2.gif

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
PONOVI IGRICO
NA ZAČETEK Z NALOGAMI
V JOK IN NA DREVO
DOMOV