PESNIKI IN PISATELJI

An, ban, Ciciban
Še nekaj najlepših iz Cicibana in Cicidoja
Izbrala in uredila Slavica Remškar
Mladinska knjiga
Ljubljana, 2013


Žarnica, žoga in žlica
Dane Zajc
Ilustriral Damijan Stepančič

Žarnica, žoga in žlica
so tekmovale v hitrosti.
Žarnica se je valila.
Žoga se je kotalila.
Žlica po eni nogi za njima brzila.
Žarnica, žoga in žlica
so tekmovale v hitrosti.
Žarnica se je na kamnu razbila.
Žoga na žeblju je starem dušo spustila.
Žlica popolnoma cilj je zgrešila.
Žlica zato še danes tekmuje.
Njena brzina narašča huje in huje.
Včeraj bila je v Singapuru.
Danes so jo videli v Bajkonuru:
žžživ, je mimo žvižgnila žlica,
hitra kot repatica,
z nogo žarečo kot repatica.

Marec 2013