Župca
Spletni časopis za mlade
ISSN 1581-8853

Izdaja Zavod Juhu
Spodnji Rudnik IV/5
1000 Ljubljana

Ureja: Majda Koren
Oblikovanje: Bojan Jurc
Tehnično urejanje: Bogdan Renko