Stran so podprli:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Zavod Republike Slovenije za šostvo