Lakotnik Robot

Iz knjige Stara muha, dobra juha
Primož Suhodolčan

Nekoč je bil en robot. To ni bil navaden robot, ta robot je bil nekaj posebnega.
Roboti so takšni in drugačni.
Kot smo različni ljudje, tudi roboti niso vsi enaki. Eni so veliki, drugi so majhni, eni so debeli, drugi so suhi, eni so lepi, drugi pa nočejo biti grdi.

Ilustriral Uroš Hrovat
Karantanija, Ljubljana 2005

 

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.

 
Lakotnik robot UL1 Lakotnik robot UL2 Lakotnik robot UL3 Dan za pravljico