Peter Štih

Erazem Predjamski je bil nadvse pogumen kranjski vitez, ki se je izkazal zlasti v bojih s Turki. Toda razboritost in vroča kri, ki sta mu prinesli vojaško slavo, sta na koncu zapečatili tudi njegovo usodo. Zaradi predolgega jezika, s katerim naj bi žalil njegovega prijatelja, je bojda Erazem na Dunaju ubil cesarskega maršala Pappenheima. Uboj je plačal z zaporom, iz katerega pa je kmalu pobegnil in tako pristal med izobčenci.Prej ugledni vojak je sedaj postal roparski vitez. Toda, kot vedo povedati kasnejši pisci, Erazem je tudi v novi vlogi ohranil čut za pravičnost in je na roparskih pohodih po Krasu - od nečesa je vendarle treba živeti - napadal predvsem plemiče in bogate trgovce, ki so po bližnjih poteh potovali proti morju ali Benetkam, medtem ko je revne kmete pustil pri miru. Kot da tega ni bilo dovolj, se je povezal še s kraljem Matjažem - madžarskim kraljem Matijo Korvinom - in pomagal njegovi vojski, ki je leta 1483 divjala po Kranjskem. To pa je bila dokončno kaplja čez rob in cesar je ukazal tržaškemu glavarju Gašperju Ravbarju, naj Erazma ujame živega ali mrtvega.
Erazem je imel zatočišče, v katerega se je vračal s svojih pohodov, v gradu Predjama pri Postojni, pravem orlovskem gnezdu sredi nedostopne pečine, ki ga ni bilo mogoče s silo zavzeti. Zato se je Ravbar, potem ko je po daljšem času odkril, kje ima njegova žrtev brlog, odločil, da bo grad oblegal ter Erazma in njegove pajdaše z lakoto prisilil, da bodo pomolili glave na plan. Toda obleganje je trajalo in trajalo, a znamenja, da bi oblegovancem začela trda presti, ni bilo. Še več! Enkrat je pred presenečene Ravbarjeve vojake priletel z gradu cel vol, drugič koštruni. Erazem, ki se je oskrboval po skrivnem rovu, ki je vodil iz gradu, je celo vabil nesrečnega glavarja na gostijo, da bi se lahko z lastnimi očmi prepričal, kako jim tam gori ničesar ne manjka. V svoji oholosti je vojakom pod gradom poslal po slugi celo košarico svežih češenj. Sluga je še večkrat prinesel v Ravbarjev tabor slastna darila in glavar, ki je vedel, da z zlatom otovorjeni osel odpre vrata še tako utrjenega mesta, je slugo podkupil. Ko se je ta vrnil v grad, je z rutico na skrivaj označil mesto, kamor še največja gospoda hodi sama. Tja so oblegovalci namerili kanone in čakali na pravi trenutek. Ko je bil Erazem pri opravilu, "ki ga celo turški cesar ne more opraviti po kakem odposlancu ali velikem vezirju, temveč sam, v lastni osebi", je dal nezvesti sluga znamenje z lučjo in topovi so ustrelili. Pod kamenjem, ki so ga odkrušile krogle, je zadnji roparski vitez neslavno umrl in enoletnega obleganja je bilo konec. Skupaj z njegovimi zvestimi možmi so ga okoliški kmetje pokopali pod lipo pod gradom, ki jo je ob bližnji cerkvici Erazem sam zasadil. Tako vsaj pripoveduje zgodba.


Zgodba iz knjige Srednjeveške plemiške zgodbe
Ilustrirala Andreja Peklar
Založba Mladika
Ljubljana 2001