EVELINA UMEK

Rodila sem se leta 1939 v Trstu pri Sv. Ivanu, ki je bil v tistem času še precej odmaknjeno predmestje, bolj podoben veliki vasi. Takrat so bili na oblasti fašisti in Slovenci v teh krajih nismo smeli v javnosti govoriti svojega maternega jezika, kar me je zaznamovalo za vse življenje. Zato sem vzljubila knjige in pisano besedo.
Pisati sem začela že v dijaško glasilo Literarne vaje in ko sem odšla v Ljubljano študirat slavistiko, sem objavljala v Mladih potih. Pisala sem še v različne tržaške revije.
Pisanja za otroke sem se lotila pozno, najprej sem se lotila prevajanja pretežno mladinskih knjig, pisanja za radio in potem so začele nastajati slikanice: Klatimaček Grof, Slovar Radovednega Tačka, Taček v gledališču, Taček v galeriji, Capek in Klara.
Seznanila sem se tudi s televizijskim medijem in pisala scenarije za oddaje Radovednega Tačka.
Ko sem se po dolgih letih vrnila v Trst, sem napisala dve slikanici, ki prikazujeta življenje v Trstu v prejšnjih stoletjih. Sprehod z baronom pripoveduje o kulturnem življenju med Slovenci v Trstu vse od Primoža Trubarja do požiga Narodnega doma v Trstu leta 1920, Malka gre v Trst pa prikazuje, kakšne poklice so opravljali Slovenci v prejšnjem stoletju.

Predzadnja slikanica Reševanje male jazbečarke, ki jo je ilustriral Marjan Maček, se dogaja na obrobju nekega mesta, kjer se poleg predmestnih hišic dvigajo visoke stolpnice. Tu živijo tudi živali, nekatere na vrtovih, druge v stanovanjih, nekatere tudi na ulici in na strehah. Nekatere prijateljujejo, druge se gledajo po strani, vendar se vsi združijo, ko izgine mala jazbečarka.

Zadnja slikanica Pravljičar, ki jo je ilustrirala Magda Tavčar, pripoveduje o deklici Emi in dečku Eriku ter o njunih dogodivščinah v nakupovalnem centru. Tja zahajata kot toliko drugih otrok s svojimi starši, občudujeta izložbe in si tudi marsikaj zaželita. Nekoč srečata starejšega moškega, ki pripoveduje otrokom pravljice. Te jih tako prevzamejo, da pozabijo na izložbe in nočejo več obiskovati trgovin, ampak mu raje prisluhnejo. Trgovci in lastniki trgovin so jezni, zato pravljičarja ugrabijo in ga zaprejo v visoko stolpnico, kjer mora pripovedovati pravljice po telefonu. Ema in Erik ga z drznim načrtom rešita.

maj 2008